ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2019 όλοι οι εταίροι του προγράμματος φιλοξένησαν την πρώτη εκδήλωση τοπικών φορέων, μια ευκαιρία να καλωσορίσουν και να προσλάβουν όσους ενδιαφέρονται για το project digital@dults.eu.

Κάθε εταίρος που ασχολείται με τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, επεξηγεί το έργο και τα μαθησιακά του αποτελέσματα, τα διάφορα στάδια ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες, έχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω διάδοσης του έργου και σε εδαφικό επίπεδο μέσω του υλικού που παράγεται και χρησιμοποιείται με αυτή την ευκαιρία, όπως το φυλλάδιο και ο ιστότοπος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Βρείτε μας στο Facebook @ digitaladults και Instagram #digitaladults