1η συνάντηση στο Trani

20-21 Δεκεμβρίου 2018, Τράνι, Ιταλία

Ομαδική φωτογραφία των εταίρων

Η πρώτη διεθνής συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Τράνι, της Ιταλία, στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2018. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους, να μάθουν περισσότερα για την πόλη του Τράνι και φυσικά να οριστικοποιήσουν το σχέδιο εργασίας του έργου.