O projektu

Cilj projekta je diseminacija primerov dobrih praks na evropski ravni s pomočjo usposabljanja izvajalcev usposabljanj, ki delujejo na področju digitalnih veščin, še posebej s pomočjo uporabe družabnih omrežij v povezavi s trgom dela pri neprivilegiranih odraslih osebah

V sklopu projekta bodo partnerji dobili vpogled v način dela evropskih sosedov v različnih izobraževalnih formatih spletnega in frontalnega poučevanja.

S pomočjo sodelovanja v projektu bodo partnerji del evropskega prenosa znanja na področju digitalnega poučevanja in učnih procesov med sodelujočimi centri za izobraževanje odraslih in različnimi izobraževalnimi institucijami.

Nameni

Ideja projekta se je razvila iz želje sodelujočih po oblikovanju učinkovitega in ponavljajočega modela poučevanja novih digitalnih orodij odraslim na evropskem nivoju, še posebej na področju uporabe družabnih omrežij.

Znanje in izmenjava številnih različnih pristopov tehnik poučevanja, ki jih uporabljajo izobraževalci neprivilegiranih odraslih oseb.

Omogočiti odraslim redno izboljševanje osebnih in profesionalnih veščin s pomočjo fleksibilnega in kvalitetnega učenja v kateremkoli življenjskem obdobju, s poudarkom na rezultatih za učinkovito integracijo odraslih.

Omogočiti zaposlenim pri sodelujočih organizacijah različna orodja, veščine in izkušnje za večjo kvaliteto njihovega dela v njihovih organizacijah in podpora izobraževalcem odraslih, ki delajo z neprivilegiranimi odraslimi osebami.

Cilji

Zagotavljanje pomembnih in visoko kvalitetnih veščin in kompetenc in implementacija ter prenos inovativnih praks na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Podpiranje pozitivnih in dolgoročnih učinkov na sodelujoče organizacije in posameznike, ki so posredno ali neposredno vpleteni v projekt ter izboljšanje in razširitev njihove ponudbe kvalitetnega prilagojenega učenja na podlagi potreb individualnih slušateljev, k imajo nižje veščine in kvalifikacije v digitalnem okolju, kar bo le-tem slušateljem omogočalo izboljšanje njihovih kompetenc in veščin v življenju.

Izboljšanje kvalitete življenja in ustvarjanje fleksibilnosti delovnem okolju.

Usposabljanje kvalificiranih izobraževalcev, ki lahko pomagajo neprivilegiranim odraslih, ki jim grozi ekskluzija.