Οι Εταίροι

PETIT PAS, Ιταλία

Ο οργανισμός κοινωνικής προώθησης Petit Pas ιδρύθηκε το 2015 στο Τράνι (BT) – Απουλία – Ιταλίας. Ο σύλλογος είναι μη κομματικοποιημένος και έχει στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών εμπνευσμένων από τη δημοκρατία, την ισότητα και τον πλουραλισμό. Το Petit pas στοχεύει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας των νέων, των γυναικών, των μεταναστών και των αναπήρων στην Απουλία (IT) και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Petit pas έχει συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ενώσεις, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Απουλία για την ανάπτυξη σχεδίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αριάδνη, Ελλάδα

Η Αριάδνη είναι διαπιστευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα (Αρ. Αρ. 2101309) που ειδικεύεται σε επαγγελματικά και τοπικού επιπέδου προγράμματα για τους ανέργους, τους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. Προσφέρουμε εξ αποστάσεως και δια ζώσης μαθήματα στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε διάφορα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων (ισοδύναμο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων). Τα μαθήματά μας περιλαμβάνουν γλώσσες, ΤΠΕ, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τις μελέτες τουρισμού, την επιχειρηματική διοίκηση και πολλά άλλα. Τα περισσότερα από τα μαθήματα μας περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση ή άλλα πρακτικά στοιχεία. Επιπλέον, σχεδιάζουμε ή αξιολογούμε μαθήματα για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Η Αριάδνη απασχολεί 10 συμβούλους / εκπαιδευτές μάθησης, οι οποίοι κατέχουν προηγμένα μεταπτυχιακά προγράμματα και πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους. Οι οργανώσεις στις οποίες συνεργαζόμαστε περιλαμβάνουν σχολεία, πανεπιστήμια, εθνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς κατάρτισης, εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, εμπορικά επιμελητήρια, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τοπικές, εθνικές και διεθνείς εταιρείες. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με ανάγκες.

VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Γερμανία

Το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Schrobenhausen e.V. είναι ένα τυπικό γερμανικό κοινοτικό κολέγιο, που βρίσκεται στη μικρή πόλη Schrobenhausen. Βρίσκεται στην αγροτική περιοχή μεταξύ του Μονάχου και της Ingolstadt στη Βαυαρία. Για περισσότερα από 65 χρόνια, η εκπαίδευση ενηλίκων στο Schrobenhausen δεν οργανωνόταν από τη διοίκηση της πόλης, αλλά από μη κερδοσκοπική ένωση. Έτσι, τα δημόσια κονδύλια, τα οποία απορρέουν από τις επιχορηγήσεις στο Volkshochschule, είναι τα καλύτερα. Στο Volkshochschule Schrobenhausen, περισσότερα από 300 μαθήματα προσφέρονται κάθε έξι μήνες από περίπου 190 διδάσκοντες. Αυτοί οι αριθμοί είναι μεταβλητοί, το VHS Schrobenhausen είναι πάντα ενημερωμένο και με νέα μαθήματα στο πρόγραμμα, αλλά και αφαιρούνται τα μαθήματα που δεν έχουν ζήτηση. Περίπου 5000 συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι) κατέγραψαν το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων ετησίως με θετική τάση.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Ισπανία

Το ACD La Hoya είναι ισπανικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος που βασίζεται στις αρχές της συνεργασίας, της ενσωμάτωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αλληλεγγύης, της ανθρωπότητας και των παγκόσμιων ανθρώπινων αξιών και προωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο η κοινότητα θα είναι σε θέση να δημιουργήσει, θέσεις και αντιδράσεις σε σημαντικά θέματα. Αναπτύσσεται η δραστηριότητα στην αγροτική κοινότητα ως τέχνη, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, η αφιέρωση στην επιτυχή υλοποίηση και συμμετοχή ευρωπαϊκών σχεδίων για την προσέγγιση της νεολαίας και της ανώτερης Ευρώπης. Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί στους νέους και στις κοινότητες η δυνατότητα να περάσουν το χρόνο τους (αθλητισμός, τέχνες, εργαστήρια, πολιτισμός, Ευρώπη), να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες της κοινότητας από κάτω προς τα πάνω, να βελτιώσουν την κοινωνική εργασία και να διευκολύνουν την ένταξη των νέων στην κοινωνία των αγροτικών περιοχών με τη συμμετοχή τους στην εργασία μας και ενθαρρύνοντας το δημιουργικό τους πνεύμα που συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των νέων τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην κοινωνία εν γένει.

KREATEAM EGYESULET, Ουγγαρία

Το Kreateam Egyesulet είναι μια έμπειρη ΜΚΟ από την Ουγγαρία που ασχολείται με τη διαχείριση της εκπαίδευσης και την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχουμε πολλά έργα που ασχολούνται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους ενήλικες να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Η κύρια λειτουργία του KreaTeam Association είναι να επικεντρωθεί στις ευκαιρίες για τους νέους και να παρέχει υπηρεσίες που προωθούν την επέκταση της γνώσης τους στους τομείς της οικοδόμησης της κοινότητας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ένταξης στην ΕΕ κλπ. …. Για να επιτύχουμε τους στόχους του Συλλόγου, πραγματοποιήσαμε προπονήσεις, οργανώσαμε εκδηλώσεις και έργα. Για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου συνεργαζόμαστε με δημόσιους, κοινωνικούς και οικονομικούς οργανισμούς, ενώσεις για την επιτυχή λειτουργία του Συλλόγου και των ομάδων-στόχων του.

TERRAM PACIS, Νορβηγία

Η εκπαίδευση των νέων είναι ο πυρήνας του τι υποδηλώνει ο Terram Pacis, είναι το κλειδί για την ειρήνη, την ελευθερία, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος μας είναι να χτίσουμε την κοινωνία όπου, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεγαλώσουν για να επιτύχουν οτιδήποτε θέτουν το μυαλό τους. και να προωθήσουμε ένα έργο για τη νεολαία, στο οποίο οι νέοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών · ως εκ τούτου, να ενθαρρύνει τις συζητήσεις για τα πολιτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα μεταξύ των νέων. Ως εκ τούτου, η εργασία του Terram Pacis περιγράφεται από τα προγράμματα: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση για την Ειρήνη, το έργο δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τη βελτίωση και την ανταλλαγή εργαλείων, δεξιοτήτων, βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων γνώσεων και νέων και αποτελεσματικών τρόπων εργασίας, κατανόησης και δέσμευσης τόσο των ενηλίκων όσο και των νέων για την εκπλήρωση των μαθησιακών τους στόχων σε διάφορους τομείς της ζωής τους, την ενσωμάτωσή τους και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Σλοβενία

LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Σλοβενία Ljudska univerza Rogaška Slatina είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με πλούσια παράδοση. Ο οργανισμός προσφέρει στους σπουδαστές 10 επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν τόσο τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης Η Ljudska univerza αναπτύσσει συνεχώς νέα προγράμματα και προσαρμόζει τα υπάρχοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ενήλικου πληθυσμού για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση. Τα ανεπίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται με τη μορφή σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων και λογοτεχνικών βραδιών. Η οργάνωση προσφέρει επίσης διάφορα προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, διάφορα εργαστήρια, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους ανέργους και τους ηλικιωμένους, μαθήματα γλωσσών, μαθήματα πληροφορικής και λογιστικά προγράμματα και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες με ειδικές ανάγκες. Το Univerza προσφέρει επίσης 19 προγράμματα εθνικών επαγγελματικών προσόντων και διοργανώνει διάφορα μαθήματα για άνεργους. Η οργάνωση διαθέτει επίσης ένα πολύ ενεργό πανεπιστήμιο για την τρίτη ηλικία, όπου προσφέρουμε διάφορες δραστηριότητες δια βίου μάθησης σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών. Το Ljudska univerza Rogaška Slatina είναι επίσης κέντρο παροχής άδειας για τη σλοβενική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και κέντρο διαγενεακής κινητικότητας. Το Ljudska univerza Rogaška Slatina έχει μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή έργα.