Partnerji

PETIT PAS, Italija

Združenje za družbeno promocijo z imenom Petit Pas je bilo ustanovljeno v mestu Trani v Apuliji v Italiji leta 2015. Gre za nepristransko združenje, namen pa je razvoj družbenih iniciativ, ki temeljijo na demokraciji, enakosti in pluralizmu. Petit pas se ukvarja z razvojem izobraževanja, usposabljanja in podjetništva pri mladih, ženskah, migrantih in ljudeh s posebnimi potrebami na področju Apulije (Italija) ter v tujini. Da bo dosegli svoje cilje, organizacija skrbi za dolgotrajna sodelovanja z vodilnimi univerzami, šolami, združenji, nevladnimi organizacijami ter raziskovalnimi centri v Apuliji za razvoj projektov, usposabljanj in izobraževalnega materiala.

Center za vseživljenjsko učenje Areadne, Grčija

Areadne je akreditiran center za vseživljenjsko učenje, specializirano na področju profesionalnih in poklicnih tečajev usposabljanj za osebe, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, strokovnjake in splošno javnost. Center je nastal po združitvi IP Educational in An. Di. IT Solutions leta 2015. Nudijo spletne in fizične tečaje grščine in angleščine na različnih stopnjah Helenističnega ogrodja kvalifikacij (enak Evropskemu ogrodju kvalifikacij). Naši tečaji pokrivajo področje jezikov, IKT-ja, usposabljanje učiteljev, študij turizma, poslovne administracije in ostalo. Veliko naših tečajev vključuje prakso ali druge praktične elemente. Oblikujemo in ovrednotimo tudi tečaje za podjetja in druge organizacije. Areadne ima 10 učnih svetovalcev/vodij usposabljanj, ki so končali podiplomski študij in imajo več kot 10 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju. Sodelujemo s šolami, univerzami, nacionalnimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami, gospodarskimi zbornicami, centri za zaposlovanje, lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi združbami. Naš center za usposabljanje je dostopen gibalno oviranim osebam.

VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Nemčija

Center za izobraževanje odraslih Schrobenhausen e.V. je tipična nemška izobraževalna ustanova za izobraževanje odraslih, ki se nahaja v majhnem mestecu Schrobenhausen. Leži na ruralnem področju med Munich-om in Ingolstadt-om na Bavarskem. Zadnjih 65 let izobraževanje odraslih ne pokriva mestna administracija, ampak neprofitno združenje, zato so javna sredstva, ki jih pridobiva organizacija, optimalno porabljena. Volkshochschule Schrobenhausen vsakih šest mesecev nudi več kot 300 tečajev, ki jih vodi okrog 190 izobraževalcev. Številke se razlikujejo, saj organizacija vedno sledi trendom in vedno razvija nove tečaje, obenem pa opušča programe, za katere ni zanimanja. Center letno obišče okrog 5000 slušateljev, ta številka pa še narašča.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Španija

ACD La Hoya is je špansko kulturno in športno združenje, ki temelji na principu sodelovanja, integracije, ohranjanja okolja, solidarnosti, humanosti ter univerzalnih človeških vrednosti in promovira okolje, v katerem bi družba lahko ustvarjala, razmišljala in realizirala svoje ideje in izražala svoja stališča in reakcije pri pomembnih zadevah. Organizacija razvija aktivnosti na področju umetnosti, športa ter kulture za ruralno družbo, ki pripomorejo tudi pri uspešni implementaciji in sodelovanju pri evropskih projektih, s katerimi zbližujejo mlade in starejše prebivalce Evrope. Njihov glavni cilj je dati mladim in skupnosti možnosti preživljanja prostega časa ob športnih aktivnostih, delavnicah na temo umetnosti, kulture, Evrope, spodbujati in podpirati iniciative skupnosti, izboljšati socialno delo in spodbujati integracijo mladih v družbo, še posebej tistih z ruralnih področij, in sicer s pomočjo njihovega vključevanja v delo in spodbujanjem njihovega kreativnega duha, kar spodbuja sodelovanje mladih v lokalni skupnosti in družbi na splošno.

KREATEAM EGYESULET, Madžarska

Smo izkušena nevladna organizacija z Madžarske, ki deluje na področju vodenja izobraževanja in izobraževanja odraslih. Vključeni smo v nekaj projektov, ki naslavljajo izobraževanje na daljavo, e-učenje in razvoj kompetenc. Eden naših glavnih ciljev je dati priložnost mladim odraslim za implementacijo svojih idej na področju dela in ostalih področjih. Glavni cilj združenja KreaTeam je osredotočanje na priložnosti za mlade ljudi in nudenje storitev, ki promovirajo širitev njihovega znanja na področju gradnje skupnosti, razvoja kompetenc, soočenja vpliva EU integracije in podobno. Da bi dosegli cilje organizacije, razvijamo vire, usposabljanja, organiziramo dogodke ter projekte. Sodelujemo z javnimi, socialnimi in ekonomskimi organizacijami ter združenji, kar zagotavlja uspešno poslovanje združenja ter delovanje ciljnih skupin.

TERRAM PACIS, Norveška

Terram Pacis se predvsem ukvarja z izobraževanjem mladih na področju miru, svobode, razvoja ter človekovih pravic. Naš cilj je zgraditi skupnost, v kateri lahko mladi ljudje, ne glede na okoliščine, odrastejo v osebe, ki lahko dosežejo vse, kar so si zadali. Obenem organizacija promovira mladinsko delo, s pomočjo imajo mladi ključno vlogo pri oblikovanju politik na področju izobraževanja, ter diskusije o političnih, okolijskih in družbenih zadev med mladimi. Delo organizacije opisujeta programa Izobraževanje o človekovih pravicah ter Izobraževanje za mir. Projekti ustvarjajo edinstvene priložnosti za izboljšanje ter deljenje orodij, kompetenc, veščim, dobrih praks, inovativnega znanja ter novih in učinkovitih načinov dela, razumevanje in spodbujanje odraslih in mladih k doseganju njihovih učnih ciljev na različnih področjih njihovega življenja, še posebej na področju njihove integracije ter osebnega in profesionalnega razvoja.

LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slovenija

LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slovenija Ljudska univerza Rogaška Slatina je neprofitna organizacija za izobraževanje in usposabljanje skupnosti v lokalni regiji in širše. Gre za organizacijo z bogato tradicijo, ki nudi 12 formalnih izobraževalnih programov na področju poklicnega in srednješolskega izobraževanja. Organizacija konstantno razvija nove programe in prilagaja že obstoječe v skladu s potrebami in željami odrasle populacije za nadaljnja usposabljanja in izobraževanje. Neformalna izobraževanja se izvajajo v obliki seminarjev, tečajev, predavanja, literarnih večerov in ostalih oblik. Organizacija nudi tudi številne programe za osebnostno rast, različne delavnice, računalniške tečaje za brezposelne in starejše, jezikovne tečaje, tečaje računovodstva in številne izobraževalne programe za odrasle s posebnimi potrebami v lokalnem varstveno-delovnem centru. Univerza nudi tudi 20 programov Nacionalne poklicne kvalifikacije in organizira številne tečaje za brezposelne osebe. Organizacija ima tudi zelo aktivno Univerzo za tretje življenjsko obdobje, v sklopu katere nudijo različne izobraževalne aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja osebam nad 55 let. Ljudska univerza Rogaška Slatina je tudi akreditiran izpitni center za slovenski jezik kot drugi ali tuj jezik, ima pa tudi večgeneracijski center. Organizacija nima veliko izkušenj na področju nacionalnih in mednarodnih projektov.