Priročnik

Ta priročnik je zbirka primerjalnih študij metod pristopov in poučevanja na področju IKT za ranljive skupine v Evropi. Namenjen je vsem, predvsem pa ranljivim ciljnim skupinam odraslih, učiteljem v izobraževanju odraslih, učiteljem ter organizacijam, ki izvajajo usposabljanja in delajo z odraslimi, lokalnim oblastem, podjetjem, zavodom za brezposelne, oblikovalcem politik, strokovnjakom in raziskovalcem.

View and download the manual!