Håndbok

Denne håndboken er en samling av sammenlignende studier i Europa om metoder for tilnærming og undervisning innen IKT for vanskeligstilte voksne som er adressert til alle, men hovedsakelig vanskeligstilte voksne, voksenlærere, lærere og trenereorganisasjoner som jobber med voksne, lokale myndigheter, selskaper, sysselsettingssentre, beslutningstakere, fagpersoner og forskere.

View and download the manual!