Hjem

STRATEGISKE PARTNERSKAP-VOKSENOPPLÆRING

ERASMUS+ PROSJEKT. (2018-1-IT02-KA204-048064)

Digital@dults.eu er en internasjonal Erasmus+ strategiske partnerskapsprosjekt for samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis. Prosjektet har til formål å formidle god praksis på europeisk nivå gjennom opplæring av trenere, som kan gi digitale ferdigheter, særlig når det gjelder bruk av sosiale nettverk som brukes på arbeidsverdenen til ugunstige voksne. Det involverer 7 organisasjoner fra Italia, Tyskland, Spania, Norge, Hellas, Ungarn og Slovenia. Som en del av dette prosjektet, vil alle partnere få innsikt i hvordan våre europeiske naboer jobber med online og ansikt til ansikt pedagogiske formater og hvordan du bruker de mange verktøyene i egne leksjoner. Ved deltakelse, vil alle deltakerne være en del av en europeisk kunnskapsoverføring innen digitale lærings- og læringsmetoder mellom de deltakende voksenutdanningsentrene og ulike utdanningsinstitusjoner.