FØRSTE LOKALE INTERESSENTERS HENDELSER

Mellom april og juni 2019 arrangert alle prosjektpartnerne det første lokale interessentarrangementet, en mulighet til å ønske velkommen og rekruttere alle som er interessert i digital@dults.eu prosjektet.

Hver partner engasjert i å organisere et arrangement hvor prosjektet og det læringsutbytte ble illustrert, samt de forskjellige utviklingsstadiene som vil finne sted de neste månedene, noe som skapte muligheten til å videreformidle prosjektets resultater på nasjonalt nivå ved å bruke produsert materialet som brosjyren og nettsiden.

Under arrangementet hadde partnerne muligheten til å diskutere praksis for voksenopplæring innen informasjonsteknologi og metodikk for sosial inkludering.

Finn oss på Facebook @digitaladults og Instagram #digitaladults