Domov

STRATEŠKA PARTNERSTVA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

ERASMUS + PROJEKT N. (2018-1-IT02-KA204-048064)

Digital@dults.eu je mednarodni Erasmus + projekt strateškega partnerstva sodelovanja za inovacijo in izmenjavo primerov dobrih praks. Cilj projekta je diseminacija primerov dobrih praks na evropskem nivoju s pomočjo usposabljanja izvajalcev usposabljanj na področju digitalnih veščin, še posebej na področju uporabe družabnih omrežij neprivilegiranih odrasli pri njihovem delu. V projektu sodeluje 7 organizacij iz Italije, Nemčije, Španije, Norveške, Grčije, Madžarske in Slovenije. V sklopu projekta bodo partnerji dobili vpogled v način dela evropskih sosedov v različnih izobraževalnih formatih spletnega in frontalnega poučevanja in katera orodja uporabljajo pri svojih učnih urah. S pomočjo sodelovanja v projektu bodo partnerji del evropskega prenosa znanja na področju digitalnega poučevanja in učnih procesov med sodelujočimi centri za izobraževanje odraslih in različnimi izobraževalnimi institucijami.